Básně

Vážení čtenáři, na tomto místě dáváme prostor současným českým, ale i zahraničním básníkům. Vybíráme z jejich dosud nepublikovaných prací. 

 

19.03.2017 |Básně

Derek Walcott


07.03.2017 |Básně

Stanislav Vávra: Píseň listu

I
Setkání

Punčoška v plynové lampě se rozžhavila
Jako zlatá hlava
Lež zběhla z Rembrandtovy palety

Rozběhly se štafety
S poháry
Krásy

Napil jsem se
Z toho poháru
Polibků
A šťasten jsem se zasmál 

II
Prvé pohledy

Milá děvčátka
Ověnčená květy
Vyšly do besídky
Zpívaly písně o...

17.02.2017 | redakce |Básně

Z nové tvorby Lubora Vyskoče

Kruhy

Cítím se jako v pohádce bez konce

když pozoruji sníh na břehu řeky

když vzpomenu co se se mnou událo

v poslední době cítím kruhy na vodě


Zmatené děti

Novodobé příběhy na prestižním dětském kanálu

kosmické koráby mise a zakřivený časoprostor

vítězí dobro v poslední chvíli pádu

za neuvěřitelných...

27.01.2017 | redakce |Básně

Z básní Vlada Matušky

19.12.2016 | redakce |Básně

Z básní Zbigniewa Macheje

Lydie Romanská

22.11.2016 | redakce |Básně

Lydie Romanská: Z rukopisné sbírky Prázdniny s Henrim

08.11.2016 | redakce |Básně

Za Jaroslavem Holoubkem

Zemřel básník, publicista a člověk mnoha uměleckých profesí Jaroslav Holoubek. Profiloval se nejenom jako tvůrce literatury, ale vytvářel i spojnici mezi lidmi různého názorového smýšlení. Z autorova díla publikujeme báseň Neznámá slova, kterou přešetl v roce 2006 na Festivalu spisovatelů Praha....

18.10.2016 | redakce |Básně

Jaromír Typlt: Za dlouho

Sbírku vydává nakladatelství Argo.

27.09.2016 | redakce |Básně

Z básní Mohameda Metwalliho

Přeložila Zuzana Mayerová

06.09.2016 | redakce |Básně

Z básní Ireny Šťastné