Autor

Lubomír Machala

Lubomír Machala, foto © Petr Machanprof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (nar. 1958) svou profesní kariéru věnuje poválečné české literatuře a současné české literatuře. V letech 2004-2011 byl vedoucím katedry bohemistiky FF UP v Olomouci. Je externím spolupracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky a členem Obce spisovatelů. 

Články autora k přečtení na pwf.cz.