Autor

Kateřina Bártková

Kateřina Bártková (*1995) vystudovala komparatistiku na FF UK. V současnosti žije v Brémách, věnuje se queerfeminismu, píše pro časopisy Plav, A2 nebo iLiteratura.cz, spoluorganizuje brémský queerfilm festival a příležitostně překládá z němčiny, galicijštiny, španělštiny nebo angličtiny.