Hlavní

20.06.2016| redakce

Bilancování Dona DeLilla

O americkém spisovateli Donu DeLillovi se nikdy příliš v tisku nepsalo. On sám nemá publicitu rád. V souvislosti s vydáním jeho nové knihy Zero K (2016) referoval o autorovi, který letos slaví osmdesátku, v zahraničí nejeden časopis či denní tisk. Nejnovější text se objevil i v deníku The...

celý článek


Básně

21.06.2016 | připravuje Jonáš Hájek

Z nových básní Tomáše Čady

Na co se čeká?

Když jsem tě vezl do porodnice
Bylas otrávená bezmocí
která ti vyrostla v břiše Teď
stojíme nad postýlkou Přemýšlím

Kdy se z člověka stane člověk?
Kolik citu je třeba aby byl
– poměr správný?
A co si pomyslí až zjistí že vím
– málo jako on?

Čekali jsme na zázrak který přišel
Na co se čeká teď? Na odpovědi?
Těžko

 

Jediné jisté je Vše 
– dobré i zlé –
počíná se dítětem

 

Střet civilizací 

Jazyk: Znakový systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy. 
cs.wikipedia.org

Kluci nám koukali zadky 
Jenže lásku nenakreslím, vole
těžko – ve světě beze slov a tak
stále posunuju limity 
kde ještě musíme/zkusíme
Pořád jen hlušina ušima a
v hlavě zeď Moře slov nepřeřve 
tu odzbrojující hráz ticha
absolutní jak hrobař 

Urputně se oháním jedním z mnoha
a vím, Kristus není jen ten z kříže
a vím, Hitler moh být prima krajinář 
Ale co s tím – tady – teď

 

Bůh je (stále ještě) bílý

Slyš
co se ti chystám říct
je nesmírně důležité
Řiď se mými slovy a
v prachu před svými
kroky najdeš svět
Jsi potomek mocných
předků Všechny budoucí
výsady ti plně přináleží
Pamatuj
!!!
           !!!
                      !!!

Zbav se Boha
ještě před snídaní
spolu se složenkami
Uveleb se chvíli
v jeho vskutku pohodlném
polohovacím křesle
Pokus se prožít jeho úlohu

Rozmělni v ústech
lahodně upravený život
Vychutnej
          veškeré
          jeho
          tóny

Poděkuj
za chilloutovou pohodu 64+8
zútulňující tvůj skromný příbytek
šikovným dětským ručkám
Pro větší pohodlí uvolni
uzel kravaty i knoflík
na bezesných dnech a
nocích Někde v Bangladéši

Vzpomeň Ukrajinky
co splnila ti všechny sny a
teď ti nedá spát*
Odpusť
krůpěj
nahromaděného stresu
vždyť ta kunda na straně 14 je
taaaaaak rajcovní

Očisti se Omyj se Připrav se

Čeká tě strastiplná cesta
lemují ji slova
Výkon
Výdrž
Výsledky

Až je úspěšně mineš
Dojdeš naplnění

* Vem si na ni přímý kontakt Ušetříš za agenturu

 

Zaspal jsem konec světa

Ticho a ticho protíná parabola údolí
Les tady stále číhá a ještě umí zabít
Tiskneš madla volantu jak ruce dítěte
Kvádr vozu se smýká vzhůru Toroid a firn
Höllwinker Eisenstrass Angel Ticho ticho a Klid

Každá horečka má úvod a záměr Úplně každá 
A úplně na vrcholu vzýváš vymizelý signál
Tiskneš hranol telefonu jak ruce dítěte 
Člověka jsi nespatřil týdny a zprávy 
– jsou-li nějaké – zpravily jiné 

Ve chvíli pro výkřik –
Nevíš který z příběhů

 

Titulní báseň

Chceš ji rozbít 
ale je to ušlechtilý cit
Přitiskneš se tedy jen jako…
Jako k člověku jako k náhrobku
Drtíte se sdílenou nutností
Pokud vše půjde hladce Pukne
Vzklíčí dítě nebo baobab
Vždyť i falešný zájem je nepoměrně výhřevnější než nic
I v nejčistším vztahu ulpí živná sedlina

Tvé utrpení? Překrásná krajina
/dle potřeb doplň plochy, kontury/
Pěšinou na horizontu 
kráčejí dvě postavy
žena s maskou ženy 
matka s maskou matky
A obě nic nepředstírají

Jen se vzdalují

 

foto (c) Jitka Hanušová 

foto © Jitka HanušováTomáš Čada (1985) pochází z Jihlavy, vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, žije v Praze. Redaktor Literárně-kulturního časopisu H_aluze  a přidružené knižní edice. Od roku 2011 se podílí na organizování mezinárodního festivalu Den poezie. V letech 2011–2015 pracoval v Domě čtení při Městské knihovně v Praze, kde spolupracoval s básníkem Josefem Strakou, v současné době působí jako pedagog na škole, která se specializuje na výuku sluchově postižených žáků a studentů. V roce 2013 vydal básnickou sbírku Spodní patra, kterou ilustroval Antonín Handl.

 

 

 

celý článekRecenze

30.05.2016| Alex Preston

Julian Barnes: The Noise of Time

Julian Barnes, představitel postmoderny a experimentální prózy, laureát Man Bookerovy ceny a dalších ocenění, vydal nový román The Noise of Time (Zvuk času, 2016). Slavný britský literát v beletrizovaném životopise Dmitrije Šostakoviče mapuje souboj slavného skladatele s vlastním svědomím v době nejtvrdšího stalinismu.

celý článek


Resumé

 • 20.06.2016 | redakce

  Bilancování Dona DeLilla

  O americkém spisovateli Donu DeLillovi se nikdy příliš v tisku nepsalo. On sám nemá publicitu rád. V souvislosti s vydáním jeho nové knihy Zero K  (2016) referoval o autorovi, který letos slaví osmdesátku, v zahraničí nejeden časopis či denní tisk. Nejnovější text se objevil i v deníku The Guardian. Autorem je Xan Brooks, který se věnuje zejména kritice filmové tvorby, a právě proto má k DeLillově stylu psaní tak blízko. Z jejich rozhovoru vybíráme...

 • 31.05.2016 | Zuzana Li

  Svrchovaný zrádce literární tvorby

  Jen Lien-kche začíná svou předmluvu pro české vydání Čtyř knih (Verzone, 2013) slovy: „Konečně jsem se po dlouhém váhání nazval literárním zrádcem. Váhal jsem, neboť to je příliš velká pocta a já vím, že jí nejsem hoden…“ Co vede navýsost osobitého a úspěšného spisovatele k tomu, aby se nazval zrádcem literatury? Když v něm navíc záměr se tak nazvat viditelně nějakou dobu klíčil, než se mu rozhodl v předmluvě veřejně přitakat? Jenův zápas o sebe sama je vyčerpávající, on sám mluví o mukách. Jeho úplně poslední román Vyhasnutí slunce vypráví chlapec, jenž má za souseda spisovatele Jen Lien-kcheho. Spisovatel je starý, už ho nikdo nevydává. I u zatím posledního Jenova románu není dosud jisté, zdali ho v lidové Číně vydají, román zatím vyšel v prosinci 2015 na Taiwanu a je možné, že i jeho čeká osud Čtyř knih, tedy že si na publikaci bude muset počkat nebo se jí nedočká vůbec.

 • 20.05.2016 | Kámel Daúd

  V Alžírsku záleží na náboženství

  Je tomu už několik let, co se rodiny migrantů ze subsaharské Afriky setkávají na hlavních křižovatkách alžírských měst. Prosí tu o almužny v groteskně působících šatech: ženy i dívky jsou zabalené do nadměrných šátků; muži v bavlněných dželabách okázale vystavují modlitební korálky. Alláh říkají až příliš často a k tomu popleteně citují verše z Koránu.

 • 17.05.2016 | Jarmila Flaková

  Metrická poezie vzešla z lenosti

  Egyptský básník Mohamed Metwalli vystoupí ve dnech 8. – 9. října na 26. ročníku Festivalu spisovatelů Praha. Narodil se v Dokki v Gíze roku 1970. Vystudoval anglickou literaturu na Káhirské univerzitě. Patří k renomovaným autorům a veřejně činným intelektuálům.

 • 10.05.2016 | Tereza Pavelcová

  Jak si básník zvolí středoevropské občanství

  Básnířka, překladatelka a editorka Marie Iljašenko, v jejíž tvorbě se mísí polské, ruské, ukrajinské a české kulturní vlivy, debutovala v roce 2015. Sbírka Osip míří na jih byla hodnocena jako jeden z nejlepších počinů roku a nominována na Magnesii Literu v kategorii Objev roku. Dílo bylo kritikou označeno za zralý debut, ve kterém se zrcadlí středoevropská kulturní zkušenost.

 • 28.04.2016 | Jarmila Flaková

  Měli bychom se doplňovat, ne křížit

  Rozhovor s Khalidem Biltagim, profesorem bohemistiky na Univerzitě Ain Shams v Káhiře.

 • 26.04.2016 | redakce

  Disputace o pravdě Johna Maxwella Coetzeeho

  J. M. Coetzee napsal dvanáct románů a desítky dalších povídek, esejů, statí a jiných literárních útvarů. Většina z nich byla přeložena do češtiny. Za svá díla dosáhl nemalých poct, jako první autor obdržel Man Bookerovu cenu dokonce dvakrát. Byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu, pyšní se mnohými řády a čestnými doktoráty.

 • 25.04.2016 | redakce

  Adonis: V umění není Východ ani Západ

  Rozhovor s básníkem Adonisem, často zmiňovaným v souvislosti s Nobelovou cenou, se dotknul syrské války, úlohy spisovatele ve společnosti i nutnosti sekularizace arabského světa. Kontroverzní spisovatel prezentuje své názory na selhání Arabského jara v pravidelných sloupcích v Al-Hayat a v poslední knize Violence et Islam (Násilí a islám – překlad redakce). Ve Francii, kde původem syrský básník žije, vyšla v listopadu, v ten samý měsíc, kdy řádění Islámského státu padlo za oběť 130 lidí. Jonathan Guyer, autor interview, píše pro prestižní tisk (The Guardian, The New Yorker nebo The Paris Review Daily) a spolupracuje s televizí France 24. Působí také jako editor Káhirského revue pro mezinárodní otázky. 

 • 21.04.2016 | redakce

  Střet s absolutním zlem

  Publikujeme třetí úryvek z výjimečného textu, který vyšel v nejnovějším čísle Revue Souvislosti. Dialog Mathiase Énarda a Kámela Daúda, dvou laureátů prestižní francouzské Goncourtovy ceny za rok 2015, přeložil z francouzštiny Denis Molčanov.

 • 18.04.2016 | Alexandra Pflimpflová

  Kámel Daúd – polemik mezi dvěma ohni

  Na počátku byla útlá románová prvotina Meursault, přešetření, pak významná literární ocenění a mezi nimi cena Goncourt za první román 2015, smršť recenzí, článků a rozhovorů. Následovaly na dvě desítky překladů do dalších jazyků včetně českého vydání v Odeonu, příprava divadelní i filmové adaptace… Světový ohlas. Protichůdné reakce. Na pozadí toho všeho autor, který se narodil před 46 lety v alžírském městě Mostaganem, duší  i praxí žurnalista. Jako dítě mluvil arabsky, od devíti roků se učil sám francouzsky a tímto jazykem dnes píše, komentuje dění doma i na starém kontinentu a jeho tvář se objevuje v médiích celého světa… Kámel Daúd.

 • 15.04.2016 | Tereza Pavelcová, Vlasta Brtníková March

  Karikatura, umění, politika

  Diskuze Festivalu spisovatelů Praha akcentovala karikaturu jako uměleckou kresbu i jako nástroj politické satiry. Pro 26. ročník s tématem „Zločin a trest“ byla zvolena kresba dvou růžolících „neviňátek“, parodie na zločince 20. století – Hitlera a Stalina. Karikatura vzbudila vulgární odezvu na sociálních sítích. Nebylo to poprvé, kdy festival vyprovokoval veřejné mínění prostřednictvím odvážného vizuálu. To, že se názory na úlohu karikatury různí, potvrdila i zmíněná diskuze 13. dubna v Městské knihovně v Praze. 

 • 12.04.2016 | Tereza Pavelcová

  Coetzee a Auster: Přátelství je o rovnosti

  Papírová korespondence je v digitální éře na ústupu, čehož klasici litují. Jejich smutek nepochází ani tak ze změn ve způsobu čtení a psaní jakéhokoliv textu, ale z možného zániku typu přátelství, který s sebou vymírající forma přinášela. Jedinečná epistolární výměna myšlenek dvou světově proslulých spisovatelů – J. M. Coetzeeho a Paula Austera – Here and Now (Tady a teď – překlad redakce) začíná meditací nad myšlenkou pozorného, nepovrchního přátelství. Právě tento typ vztahu je tím, co dává knize hlavní smysl.


Realitní kancelář, nemovitosti Praha o okolí. Realitní servis, prodej bytů a rodinných domů, pronájem rezidenčních prostor a kanceláří v Praze.   reklama