Autor

Tereza Semotamová

Vystudovala rozhlasovou dramaturgii a scenáristiku na JAMU v Brně a germanistiku na MU v Brně. Dokončuje dizertační práci věnovanou německým rozhlasovým hrám padesátých let, věnuje se psaní dramatické a prozaické tvorby a překladu. V současné době žije v Německu.

06.02.2013 | Tereza Semotamová | Články

Rozporuplné přátelství Arendtové a Heideggera

V Německu právě přichází do kin film Hannah Arendt. Autoři se v něm zaměřili na poválečné životní období Arendtové, přesněji na dobu, kdy byla přítomna procesu s nacistickým zločincem Eichmannem – výsledkem pozorování byla kontroverzní reportáž Eichmann v Jeruzalémě. Snímek rovněž tematizuje vztah...