Autor

Otakar Chaloupka

Nar. 1935 v Liberci, vystudoval FF UK, po aspirantuře v ČSAV působil jako vědecký pracovník, později jako vedoucí vědecký pracovník AV ČR. Ve vědecké práci se zabývá teorií literatury a čtenářství (Horizonty čtenářství, Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury, Rozvoj dětského čtenářství aj.), vypracoval též Příruční slovník české literatury.
Jako autor se věnuje próze od své prvotiny Kámen ke kameni (1967). Z dalších např. Žít u moře, Ta chvíle, Ten okamžik, Zvláštní způsob blízkosti  aj. Z novější tvorby po roce 1990 zejména obsáhlý svazek Sedm bran úzkosti a romány Barevný svět či Anatomie jistých chvil, z poslední doby prózy Slaná chuť cigaret a Příliš silní pokušení. Je členem Akademie literatury české, některé jeho knihy byly zfilmovány.