Autor

Otakar Chaloupka

Nar. 1935 v Liberci, vystudoval FF UK, po aspirantuře v ČSAV působil jako vědecký pracovník, později jako vedoucí vědecký pracovník AV ČR. Ve vědecké práci se zabývá teorií literatury a čtenářství (Horizonty čtenářství, Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury, Rozvoj dětského čtenářství aj.), vypracoval též Příruční slovník české literatury.
Jako autor se věnuje próze od své prvotiny Kámen ke kameni (1967). Z dalších např. Žít u moře, Ta chvíle, Ten okamžik, Zvláštní způsob blízkosti  aj. Z novější tvorby po roce 1990 zejména obsáhlý svazek Sedm bran úzkosti a romány Barevný svět či Anatomie jistých chvil, z poslední doby prózy Slaná chuť cigaret a Příliš silní pokušení. Je členem Akademie literatury české, některé jeho knihy byly zfilmovány.

Ladislav Fuks

06.09.2023 | Otakar Chaloupka |Hlavní

Tajemství Ladislava Fukse

Na 24. září připadá sto let od narození Ladislava Fukse. Spisovatele, velkého umělce druhé poloviny minulého století, připomínáme článkem Otakara Chaloupky, který napsal více než před deseti lety a zůstal dosud nepublikován a uložen v archivu Festivalu spisovatelů Praha.