Autor

Ladislava Chateau

Ladislava ChateauLadislava Chateau – spisovatelka a publicistka. Narozena v Praze, kde také vystudovala práva, provdaná za Francouze Pascala Chateau. Společně žili v Paříži, v současnosti žije v Praze. Francie však byla a zůstala jejím osudem. Její prastrýc z otcovy strany Rudolf Slavík opustil Čechy už po 1. světové válce, usadil se ve Francii a stal se nejslavnějším barmanem na světě. Za války působil ve francouzském odboji a byl v roce 1960 vyznamenán nejvyšším francouzským státním vyznamenáním – Řádem rytíře čestné legie. Z francouzského prostředí napsala Chateau řadu knih, např. Barman Rytířem čestné legie, román Vlak do Výmaru, který pojednává o situaci ve Francii během druhé světové války, zejména v literárním světě, a volné pokračování románu Colette, má drahá, vy víte, co máte udělat...

30.11.2020 | Ladislava Chateau | Próza

Bezvýznamnost je, příteli, podstata naší existence

Recenze na knihu Slavnost bezvýznamnosti Milana Kundery v překladu Anny Kareninové, Atlantis, 2020.