Autor

Jonáš Hájek

Básník a redaktor. Vydal knihy poezie Suť (2007) a Vlastivěda (2010). Živí se prací v hudebním nakladatelství. Je členem redakčního kruhu Souvislostí.

„Nezaměřuji se výhradně na lyriku současných mladých tuzemských generací. V poezii mě zajímá na prvním místě míra a intonace, dále pak myšlenka, obraz, celkové zpracování. Ideální báseň je živá jako ještěrka. Nový stesk po světové kultuře, pravda, svoboda. Mám rád také nesrozumitelné básně a básně s velkoměsty imaginace, i když ty druhé asi nikdy nebudu psát. Mou vášní je úřednická připomínavost."