Články

28.10.2009| Lidia Galabova

Julia Kristeva, Evropanka světového významu

Autorčino dílo a teze budou letos připomenuty na mezinárodním kolokviu Kristeva In Process, které proběhne od 30. října do 1. listopadu v Berlíně, na Humboltově univerzitě.

Vstup do diskuse
Příspěvků: 0

Facebook