Autor

Lidia Galabova

Lidia Galabova

02.08.2017 | Lidia Galabova | Básně

Lidia Galabova: Zeměpis duše

Julia Kristeva

28.10.2009 | Lidia Galabova | Články

Julia Kristeva, Evropanka světového významu

Autorčino dílo a teze budou letos připomenuty na mezinárodním kolokviu Kristeva In Process, které proběhne od 30. října do 1. listopadu v Berlíně, na Humboltově univerzitě.