Autor

Tomáš Drobný

Tomáš Drobný se dlouhodobě zabývá ochranou a prezentací kulturního dědictví. Pracuje v Moravském zemském muzeu v Brně.

09.06.2015 | Tomáš Drobný | Články

Kultura na okraji politického zájmu

Pokud chceme rozumně diskutovat o kulturní politice v České republice, musíme opustit současné liberální dogma o minimalistickém vztahu státu a kultury, které po listopadu 1989 nahradilo totální politickou kontrolu a intervence v době komunistického režimu. Předpokladem toho, abychom se mohli...