Autor

Šárka Krtková

Šárka Krtková (1979, Rakovník) působí v Goethe-Institutu Praha. Věnuje se překladům z němčiny, v roce 2010 vyšla v jejím překladu kniha Řídil jsem Třetí říši.

Vídeň

20.10.2008 | Šárka Krtková | Články

Kulturní politika města Vídně

Celkový rozpočet města Vídně tvoří cca 1,3 miliardy euro. Z toho 2,2% jde do oblasti kultury, což obnáší zhruba 230 miliónů euro ročně. Za posledních sedm let se kulturní rozpočet navýšil o cca 25 mil.

Berlín

30.09.2008 | Šárka Krtková | Články

Kulturní politika města Berlína

Rozpočet města Berlína tvoří 20 miliard euro. Na kulturu je z něho vyhrazeno 350 miliónů euro. Započítáme-li i kulturní výdaje berlínských okresů, dostaneme se na slušnou sumu 600 miliónů euro (15 miliard Kč).