Autor

Petr Dvořáček

Petr_Dvořáček

nar. 1949, FFUK, studium germanistiky a bohemistiky. Poté dva roky gymnaziální profesor v Prachaticích, v Praze pak do 1991 redaktor nakl. Academia (jazykověda, lit. věda, kunsthistorie). Od 1991 překladatel ve svobodném povolání (během doby několik let zároveň redaktor časopisu Germanoslavica ve Slovanském ústavu); člen OP; překlady z větší části z oblasti soudobých dějin (Německo ve 20. století, Protektorát, česko-německé vztahy – mj. Detlef Brandes, J. W. Brügel, Niklas Frank, Brigitte Hamann, Katrin Himmler, Ferdinand Seibt, Reiner Stach aj.) a rovněž krásná literatura (Wolfgang Koeppen, Wolfgang Hilbig, Robert Menasse, Libuše Moníková). 

02.05.2017 | Petr Dvořáček |Rubriky

"Je mi záhadou, co to je národní identita" III.

Rakouský spisovatel a esejista Robert Menasse (62) se z někdejšího kritika Evropské unie změnil v jejího obhájce. Za největší problém v sérii krizí, které otřásají společenstvím Evropanů, považuje nikoli Brusel, nýbrž národní státy. Přinášíme vám jeho druhou část aktuálního pohledu na Evropskou...