Autor

Ondřej Buddeus

Narodil se v roce 1984 v Praze. Studuje skandinavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je šéfredaktorem časopisu Psí víno. Překládá z němčiny a norštiny. Vydal básnickou sbírku 55 007 znaků včetně mezer (2011) a knížku určenou „,člověku hravému‘ každé věkové kategorie“ Orangutan v zajetí má sklony k obezitě (s A. Skálovou a M. Kupsovou; 2011). V roce 2013 spolu s Davidem Böhmem publikoval dětskou knihu Hlava v hlavě.