Autor

Martin Vopěnka

Martin Vopěnka se narodil roku 1963 v Praze, kde vystudoval, ač duší spisovatel, fakultu jaderné fyziky, pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a od sametové revoluce se věnuje výhradně literatuře. „Vnímám svůj život jako vzácný okamžik světla, který je třeba využít.“ Nejistota a nomadismus mají pro Vopěnku zvláštní půvab: nevědomou potřebu cestovat a objevovat - a vyhýbat se českému fanfarónství coby ředitel vydavatelství Práh„Je-li tomu tak, že jsme každý sám sobě celým vesmírem, mohou mít naše prožitky, naše zkušenosti váhu důkazů i v případě, že jsou nesdělitelné.“ Vopěnka má modrou za zelenou a dává nám růži. „Tak jako Kafka, i on oživuje, co je v člověku iracionální, obrací záhadné a nevysvětlitelné v realitu.“ K jeho dílu patří: Kameny z horBalada o sestupuHotel uprostřed životaAntarktida na prahu konceMoře smutku za tvým psem, Moje cesta do ztracena, Pátý rozměrSpící město Nová planetaMartin Vopěnka žije v Praze.

08.12.2015 | Martin Vopěnka | Články

Vnější a vnitřní nepřítel

V románu Nová planeta, který mi nedávno vyšel, kolem sebe jakási technologická elita postavila neprostupný val. Nová planeta není civilizací mimo naši Zemi. Je to soběstačná civilizace několika desítek tisíc lidí, kteří se zcela odřízli od zbytku světa – od jeho krizí a problémů. V jejich pojetí; v...