Autor

Mariana Kozáková

Fahrenheitova dvojčata

05.03.2009 | Mariana Kozáková | Próza

Michel Faber: Fahrenheitova dvojčata

Dílo současného velkého vypravěče z anglofonního světa v mnohém připomíná rané dílo Jamese Joyce a jeho soubor povídek Dubliňané.