Autor

Kateřina Kokešová

Kateřina KokešováKateřina Kokešová (*1978) se narodila v Praze, studovala na PedF UK učitelství pro II. stupeň a střední školy, obor čeština-dějepis, studia nedokončila, neboť se začala plně věnovat mateřství a stěhování do východních Čech, kde bydlí. Pracovala mj. v reklamní agentuře, jako učitelka češtiny pro cizince nebo fotografka. V současnosti  pracuje jako redaktorka regionálního čtrnáctideníku, dálkově studuje na Univerzitě Hradec Králové obor Jazyková a literární kultura.