Próza

30.12.2021| Jan Musil

Zásadní monografie o zdrojích české literární kritiky

Tým pracovníků Ústavu pro českou literaturu AV ČR letos završil průzkum formování literární kritiky na našem území téměř sedmisetstránkovou monografií Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805). Ta naznačuje podmínky, které vedly k autonomizaci literatury  a vzniku literární kritiky, a ukazuje prostupnost českého a německého prostředí i postupné sbližování kritiky s filologií.

 

Vstup do diskuse
Příspěvků: 0

Facebook