Poezie

26.01.2012| Michael Alexa

Vítězslav Nezval: Básně I.

Z komentáře Milana Blahynky k Básním I. vyplývá, že se Česká knižnice rozhodla Nezvalovy básně vydat ve třech svazcích (tvorba poetistická, surrealistická a poté zbytek), o nebásnické tvorbě však mlčí. Není tedy jasné, zda má tento projekt v budoucnu nahradit celé bezmála čtyřicetisvazkové Dílo  nebo jen jeho část týkající se poezie. Cenné však je, že Blahynka poutavě a zároveň erudovaně vysvětluje, proč je to potřeba.

Vstup do diskuse
Příspěvků: 10

Facebook