Básně

05.08.2019| Lydie Romanská

Lydie Romanská: Káva pro H. – Kuchyňská revue

Básnickou tvorbu Lydie Romanské sleduji od jejích začátků. Její nejnovější sbírka Kuchyňská revue – Káva pro H. je skvostná. Vychází z básnické inspirace francouzského filozofa Henriho Bremonda, který věřil, že poezie se dotýká společných kořenů člověka a nekonečna. Autorka v doslovu píše: „Završuji trilogii, jež zahrnuje období, kdy jsem se znovu ponořila do teorie Henriho Bremonda a nechala se jí ovlivnit. Neobjevuji objevené, sleduji Bremondovu linii u nás výrazně artikulovanou Vítězslavem Nezvalem, který chápal metaforu jako jedno z měřítek hodnoty poezie, absenci logického poselství za legitimní vyústění básně.“

-       Vlasta Brtníková March

Vstup do diskuse
Příspěvků: 0

Facebook