Autor

Vojtěch Vaner

Vojtěch Vaner (nar. 1975) pracuje jako technik a kontrolor. Absolvoval Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze (kulturní zaměření). Časopisecky publikoval prózu a poezii, reportáže a další drobné texty. Působil v neziskovém sektoru, vedl turistický oddíl dětí a mládeže, byl redaktorem nezávislého internetového časopisu. Je jedním z organizátorů festivalu autorských čtení Literární pozdravy. Žije v Liberci.

12.08.2013 | Vojtěch Vaner | Próza

Bálint Harcos: Naivní rostlina

Edice Překladová literatura při revue Protimluv nabízí to nejsoučasnější z literatury našich sousedů (pomíjím, že Maďarsko přímým sousedem už není). Převládá poezie a polština. Nejdeme tu ale i knihu Bálinta Harcose Naivní rostlina, přeloženou Tomášem Vašutem z maďarštiny.

16.05.2013 | Vojtěch Vaner | Próza

Sarah Quigley: Dirigent

V letech 1941 až 1944 byl slavný Petrohrad, v té době přejmenovaný na Leningrad, obléhán a bombardován německou armádou. Město bylo poničeno a zemřelo v něm hladem asi milion lidí, zejména v prvních dvou letech obléhání. V té době se odehrává i román Dirigent o vzniku a „prvním“ provedení...