Autor

Jiří Urbanec

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. přednášel českou literaturu a teorii literatury na Slezské univerzitě v Opavě. Je autorem řady vědeckých studií, ale i dvou obsáhlých faktografických monografií věnovaných osobě Petra Bezruče.

07.01.2014 | Jiří Urbanec | Próza

Lidmila Kábrtová: Koho vypijou lišky

Existuje-li minimalistická hudba, směr zrozený v Americe v polovině 20. století, který používá jen základních prvků a dílo prezentuje jakoby nezúčastněně, nelze se divit, že se rozšířil i do literatury a dramatu (Samuel Beckett je typickým představitelem). A dnes u nás je přímo záplava tzv....

16.10.2013 | Jiří Urbanec | Poezie

Josef Kroutvor: V kupě

Může tento Středoevropan (jak je někdy označován s ohledem na jeho zdánlivou nostalgii po kavárnách Prahy, Vídně či Paříže s jejich lehkým dandysmem v počátcích století dvacátého) nyní překvapivě a navíc věrohodně vyznávat příklon k hornatému česko-rakouskému pomezí?

15.07.2013 | Jiří Urbanec | Poezie

Eugen Brikcius: Platný příběh

Tato knížka, kterou ke svému životnímu jubileu poslal mezi nás člověk stojící na pomezí několika kultur, nutně vyvolá otázky, co je vlastně poezie. Říše imaginace, spontánní proud citu, zahlédnutí netušených souvislostí a světů? Nebo škraboška, jíž se básník vyhraňuje a obrní proti zvídavému...

10.04.2012 | Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. | Poezie

Sylva Fischerová: Tady za rohem to všechno je

Zní to na první pohled jako pevná a konečná jistota: vždyť stačí jen pohlédnout za pomyslný roh, a tam najdeme smysl života, pochopíme podstatu člověka i význam uplývajícího času. Nikoliv, Fischerová svou poslední sbírkou nesděluje vítězně to, o co se pokoušeli po celé věky filozofové, teologové...

Ota Filip

26.12.2009 | Jiří Urbanec | Články

Ota Filip: 77 obrazů z ruského domu

Není tomu dávno, co se strhl mediální poprask kolem jména spisovatele Oty Filipa, od roku 1974 emigranta v západním Německu, kde žil nejprve v Mnichově a za posledních let v podalpském turistickém středisku Murnau. Proslulý autor, plně integrovaný v německy psané literatuře,začínající v českém...

Ota Filip

10.09.2009 | Jiří Urbanec | Články

Ota Filip Evropan?

Ota Filip, český spisovatel, jehož pětasedmdesátiny jsme nedávno vzpomínali, ani po letech prožitých v Německu se s tamním prostředím plně neztotožnil, ač ho německé intelektuální, nakladatelské i čtenářské kruhy akceptovaly.

ilustrační obrázek

13.07.2009 | Jiří Urbanec | Články

Ota Filip mezi literaturami

Je nějaká „obecná literatura“ (nebo s názvem „generální literatura“, jak to formuloval Goethe), čili světové písemnictví, v němž převládá ve stejném období stejný duch a podobný přístup k měnícím se žánrům? Anebo jsou literatury dodnes nejen jazykově, ale též územně vymezeny a podmíňovány...


Realitní kancelář, nemovitosti Praha o okolí. Realitní servis, prodej bytů a rodinných domů, pronájem rezidenčních prostor a kanceláří v Praze.   reklama