Články

21.05.2010| redakce

Zdravé rouhání: Nonkonformistické diskursy v Rushdiem a Bulgakovovi

Romány Satanské verše Salmana Rushdieho a Mistr a Markétka od Michaila Bulgakova se zabývají stejnou otázkou: rolí umělce ve společnosti. Oba v umělci vidí někoho, kdo ruší všednodennost, protože bez občasného protichůdného názoru se společnost může stát samolibou a náchylnou k tyranii. Zobrazují rebelskou a neústupnou postavu umělce a kritizují a napadají masy pro jejich lehkomyslné přijímání vize „pravdy“ jednoho člověka či jedné instituce. Esej o rolích umělců představených Rushdiem a Bulgakovem.


Vstup do diskuse
Příspěvků: 0

Facebook