Autor

Michael Alexa

Michael Alexa

V současnosti studuje polonistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Dříve působil jako redaktor A tempo revue.


26.03.2013 | Michael Alexa | Poezie

Sto nejlepších českých básní 2012

Sborníky nejlepších českých básní, které vychází v nakladatelství Host už od roku 2009, se s názory nových editorských týmů (v prvních třech ročnících vždy dvojice básník a literární kritik) ve své formě trochu mění. Letošní svazek je silnější, svérázně zlato-růžový, s novým názvem: Sto nejlepších...

15.02.2013 | Michael Alexa | Poezie

Martin Stöhr: Smích ze snu

Básník a hostovský redaktor Martin Stöhr (narozen 1970 ve Zlíně) v devadesátých letech rychle publikoval sbírky Teď noci a Hodina Hora, na základě kterých byl zařazen do reynkovsko-skácelovské stopy mladých katolicky orientovaných básníků.

30.12.2012 | Michael Alexa | Poezie

Radek Malý: Světloplaší

Přestože obálka páté sbírky Radka Malého avizuje „riskantní vybočení z dosavadní linie autorovy tvorby“, básníka bezpečně poznáváme.

06.12.2012 | Michael Alexa |Básně

Adam Zagajewski: Návrat

29.10.2012 | Michael Alexa | Poezie

Jakub Guziur: Rodokmen Mary de Rachewiltz

V malém, avšak výrazném opavském nakladatelství Perplex vyšla monografie Mary de Rachewiltz, básnířky, významné překladatelky, a pečovatelky o díla svého otce, Ezry Pounda, oblíbenkyně básníka Roberta Creeleyho, v neposlední řadě i pedagožky.

20.09.2012 | Michael Alexa | Poezie

Petr Hruška: Darmata

Nová kniha Petra Hrušky, která vychází dlouhých pět let po strhujících Autech vjíždějících do lodí (Host 2007), je překvapivě útlá: obsahuje pouhých šestatřicet básní. Tři z nich už vešly ve známost nasvícením ročenkami Nejlepších českých básní a skutečně se zdá, že jde o nejlepší texty knihy. Jsou...

15.08.2012 | Michael Alexa | Poezie

Bohumila Grögerová: Dva zelené tóny

Edice nakladatelství Pavla Mervarta má (vzhledem k tomu, že v ní byly publikovány např. eseje Eugenia Montala) legračně zavádějící název – Edice současné české poezie. Zde vydává Grögerová své knihy nejčastěji. Patří k nim prozaický Čas mezi tehdy a teď (2004), volné pokračování pamětí Let let,...

27.06.2012 | Michael Alexa | Poezie

Louis Armand: Pohlednice z Auslandu

Vedle jiných básníků rovněž Ivan Blatný ve svých básních nešetřil nejrůznějšími více či méně známými reáliemi. Když např. napsal v básni Večer ze Starých bydlišť „Zavírají Highgate Wood a jiné zelené klece / nádraží Cranley Gardens je opuštěné a tiché“, strhoval čtenáře nezávisle na jejich...

Štěpán Nosek: Na svobodě

22.03.2012 | Michael Alexa | Poezie

Štěpán Nosek: Na svobodě

Poezie Štěpána Noska, knižně poprvé v Negativu (Host 2003), bývala považována za výrazně vizuální, zároveň ale za antropocentricky zaměřenou. I v jeho druhé knize čteme verše jako „Nebe je jen o stupeň temnější než silnice“, se známou autorovou zálibou v potemnělých a kalných barvách.

Vítězslav Nezval: Básně I.

26.01.2012 | Michael Alexa | Poezie

Vítězslav Nezval: Básně I.

Z komentáře Milana Blahynky k Básním I. vyplývá, že se Česká knižnice rozhodla Nezvalovy básně vydat ve třech svazcích (tvorba poetistická, surrealistická a poté zbytek), o nebásnické tvorbě však mlčí. Není tedy jasné, zda má tento projekt v budoucnu nahradit celé bezmála čtyřicetisvazkové Dílo ...

09.01.2012 | Michael Alexa | Próza

Czesław Miłosz: Myslivcův rok

Přestože Czesława Miłosze (1911–2004) subžánr jakési „vzpomínkové prózy" proslavil, jedinou ryze deníkovou knihou, co kdy tento polský laureát Nobelovy ceny z roku 1980 napsal, je právě Myslivcův rok.

20.12.2011 | Michael Alexa | Poezie

Viktor Špaček: Co drží Nizozemí

Viktor Špaček, knihovník, sochař a básník, je nyní autorem dvou sbírek. Ta první, Zmínky a případky (Literární salon 2007), vyšla v ptačím triu Špaček, Brabec, Racková prvního roku působení tohoto nakladatelství. A ještě než vyšlo Co drží Nizozemí, projevil se svými básněmi i v zahraničí.

Jiří Kuběna: Pramen Bítova

25.11.2011 | Michael Alexa | Poezie

Jiří Kuběna: Pramen Bítova

Pozdní fáze básnického vývoje Jiřího Kuběny, bítovského kastelána, člena někdejšího uskupení Šestatřicátníků, se vyznačuje používáním velkých písmen na počátku každého slova, tedy včetně těch uprostřed věty, předložek, spojek, citoslovcí.


Realitní kancelář, nemovitosti Praha o okolí. Realitní servis, prodej bytů a rodinných domů, pronájem rezidenčních prostor a kanceláří v Praze.   reklama